Ο.Ι.Υ.Κ.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπάλληλων Κύπρου (Ο.Ι.Υ.Κ – Σ.Ε.Κ.), ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό την οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται στους κλάδους που καλύπτει η Ομοσπονδία, σε αυτόνομη επαγγελματική δύναμη και βελτίωση των οικονομικών και Κοινωνικών συνθηκών τους.

Επιπρόσθετα αποσκοπεί στην εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων μελών της, της ελεύθερης επιλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων απασχόλησης τους.

Η Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. λειτουργεί 5 εργατοϋπαλληλικά Σωματεία στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, ενώ στις τάξεις της είναι ενταγμένες η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου (Ε.Η.Κ.), η Παγκύπρια Συντεχνία Τραπεζικών Υπάλληλων Κύπρου (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Υ.), οι συντεχνίες των εργαζομένων στη διαχείριση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου καθώς και η Συντεχνία των εργαζομένων στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας.

Εκπροσωπεί εργαζόμενους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στην υγεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευση, στον χρηματοοικονομικόπιστωτικό τομέα, σε ασφαλιστικές εταιρείες, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριό, στα αεροδρόμια, σε ευαγή ιδρύματα, σε ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, σε αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς και εργαζόμενους σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και υπηρεσιών καθαρισμού καθώς και άλλους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

ΔΟΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Tameio Euimerias

Επιχορηγούμενες Διακοπές

Το Ταμείο Ευημερίας ιδρύθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και διοικείται από διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας και τους Γραμματείς των Σωματείων μελών.

Μέλη του ταμείου μπορούν να είναι όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας που οι εργοδότες τους εισφέρουν στο ταμείο εισφορά που το ύψος της καθορίζεται στη Συλλογική Σύμβαση.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες οικογένειες μελών μας έχουν την ευκαιρία να επιχορηγηθούν για να συμμετέχουν είτε στο σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών στα εξοχικά διαμερίσματα της ΣΕΚ ή ενοικιαζόμενα στο Πρωτάρα, Πάφο και Αμίαντο είτε στα επιχορηγημένα ταξίδια στο εξωτερικό.

Παράλληλα το Ταμείο Ευημερίας της ΟΙΥΚ ΣΕΚ επιχορηγεί παιδιά μελών για συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας και η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας θεωρούν ότι βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών μας πρέπει να είναι υψίστης προτεραιότητας και γίνεται συνεχής προσπάθεια για ανάπτυξη διάφορών προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικη Ιατροφαρμακευτικη Περιθαλψη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμπληρωματικη Ιατροφαρμακευτικη Περιθαλψη