ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό την μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Εργαζόμενη Νεολαία και την κατοχύρωση της θέσης της εντός του κοινωνικού συνόλου με την ενεργό συμμετοχή της στις συνδικαλιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες της ΣΕΚ.

Μεταξύ των σκοπών αυτών περιλαμβάνονται και το δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, η επαγγελματική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση (μαθητεία), η μόρφωση σε όλους τους τομείς, η προστατευτική εργατική νομοθεσία, η κατοχύρωση της απασχόλησης και η εξασφάλιση δίκαιων ημερομισθίων, μειωμένων ωρών εργασίας, άδεια εκπαίδευσης με πλήρες απολαβές καθώς και η κοινωνική ασφάλιση και γενικά η απονομή δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών στη Νεολαία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ διοργανώνει κάθε χρόνο ένα πλούσιο πρόγραμμα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι νέοι μπορούν να περάσουν ευχάριστες και όμορφες στιγμές αλλά παράλληλα και να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες μέσα από τη λογική της συμμετοχικής συνεργασίας.

Επιπρόσθετα, στελέχη αλλά και μέλη του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια και διαλέξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τα οποία διοργανώνονται τόσο από τη ΣΕΚ, όσο και από οργανώσεις και συμβούλια με τα οποία το Τμήμα συνεργάζεται.

Με την όλη ευαισθητοποίηση που χαρακτηρίζει το Τμήμα και τα στελέχη του για τα κοινωνικά προβλήματα, το Τμήμα Νεολαίας διοργανώνει τακτικά εκστρατείες ενάντια στα ναρκωτικά και στις ουσίες εξάρτησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αστυφιλίας, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, στην προώθηση κοινωνικής πολιτικής για άτομα με αναπηρίες και γενικά, θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τους νέους. Ταυτόχρονα, το Τμήμα προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε διάφορα ευαγή ιδρύματα.

Παράλληλα, το Τμήμα στην προσπάθεια του για διατήρηση και περαιτέρω προώθηση των Ηθών και Εθίμων του λαού μας και γενικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έχει ιδρύσει Πολιτιστικούς Ομίλους σε όλες τις επαρχίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε μέσω Χορευτικών Συγκροτημάτων, είτε μέσω άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η νεολαίας της ΣΕΚ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα σε σώματα λήψης αποφάσεων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή της σε Συμβούλια, Επιτροπές και προεδρία νεολαίας των διαφόρων σωμάτων που είναι μέλος.

Μεταξύ αυτών είναι τα ακόλουθα:

  • Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)
  • Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ)
  • Επιτροπή Νεολαίας ETUC (ETUC Youth)