ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Τμήμα Γυναικών της ΣΕΚ, ιδρύθηκε το 1965 και έχει ως σκοπό την επισήμανση, τη μελέτη και την προσπάθεια επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων γυναικών, όπως επίσης η βελτίωση και κατοχύρωση της θέση της εργαζόμενης ως ισότιμου πολίτη, βρίσκεται στις καθημερινές προτεραιότητες του Τμήματος.

Το Τμήμα πραγματοποιεί κάθε χρόνο ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο στοχεύει στην προώθηση των θέσεων πολιτικής του Τμήματος με βάση τις αποφάσεις της ΣΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση κατά τους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας για τα δικαιώματα της Γυναίκας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.