Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι κύριοι στόχοι της ΣΕΚ Λεμεσού είναι η προστασία και η διασφάλιση των εργαζομένων μέσα από τη συλλογική διαπραγμάτευση και τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων και ο επηρεασμός των αρμόδιων σωμάτων για τη δημιουργία εργασιακής και οικονομικής πολιτικής μέσα απο τον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

ΔΟΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us
service
service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us
service
service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us