Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λάρνακας

Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λάρνακας
Μιχάλης Μιχαήλ – Γραμματέας
Γιώργος Χρίστου – Οργανωτικός Γραμματέας

Επικοινωνία:
Διεύθυνη Εργατικού Κέντρου:
Mεδούσης 20, T.Θ. 40279
6302 Λάρνακα
Tηλ.: 24633633
Φαξ: 24642110