ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΚΕΜ)

Το Ινστιτούτο Κοινωνικοοικονομικών και Εργασιακών Μελετών της ΣΕΚ (ΙΚΕΜ – ΣΕΚ) ιδρύθηκε με σκοπό την ανάδειξη και επιστημονική προσέγγιση των διαφόρων κοινωνικών και εργατικών θεμάτων που απασχολούν ευρύτερα την κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχωρεί στη σύσταση Παρατηρητηρίου Εργασιακών θεμάτων και πολιτικών, με στόχο να ενισχύσει την τεκμηρίωση και να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματική διεξαγωγή του Κοινωνικού Διαλόγου.

Δραστηριότητες ΙΚΕΜ:

Τα τελευταία χρόνια το ΙΚΕΜ υλοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις στην κοινωνία με τη μορφή δημοσίων διαλέξεων για επίκαιρα θέματα.

Ανάμεσα σ’ άλλα έγιναν εκδηλώσεις – διαλέξεις για τα πιο κάτω θέματα:

  • Ο ρόλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
  • Η κοινωνικο-οικονομική πολιτική στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Στο δρόμο προς το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
  • Προβλέψεις απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία.
  • Στεγαστική πολιτική – προβλήματα, διέξοδοι και λύσεις.
  • Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων και κυπριακή πραγματικότητα.
  • Κυπριακή οικονομία και οικονομική κρίση.
  • Τα επιτόκια στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη.