ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Λευκωσία           22 849849
Λεμεσό               25 861000
Αμμόχωστο        23 821432
Λάρνακα             24 633633
Πάφο                  26 932293

Ιστοσελίδα:
www.sek.org.cy

Κοινωνικά δίκτυα:
Facebook Page
Twitter
YouTube

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
sek@sek.org.cy

Διεύθυνση (κεντρικά γραφεία):
Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, ΚΥΠΡΟΣ