ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΣΕΚ)

Ο ΠΑΣΕΚ ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να συντονίζει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες της ΣΕΚ και να αποτελεί τον επίσημο αθλητικό φορέα της Συνομοσπονδίας στη Κύπρο και το εξωτερικό.

Η ίδρυση του ΠΑΣΕΚ κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων της ΣΕΚ και της πολιτικής  για αναβάθμιση του αθλητισμού των εργαζομένων και των παιδιών τους.

Βασικότεροι σκοποί του ΠΑΣΕΚ είναι η καλλιέργεια του αθλητισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους ,η παροχή της ευκαιρίας σε όλους πού ενασχολούνται με οποιεσδήποτε αθλητικές δραστηριότητες να συμμετέχουν σε αγώνες ,η διοργάνωση αγώνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση κρατικής πολιτικής για ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και προγραμμάτων άθλησης ως μέσον για υγιή ενασχόληση και βελτίωση της σωματικής και πνευματικής ικανότητας των πολιτών.

Ο ΠΑΣΕΚ είναι αναγνωρισμένος από τον ΚΟΑ και συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα του Οργανισμού που συνάδουν με τους σκοπούς του.

Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Αθλητισμού Εργαζομένων, γνωστής διεθνώς με τα αρχικά CSIT και συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις δραστηριότητες της.

Έχει διοργανώσει στη Κύπρο τρία διεθνή πρωταθλήματα της CSIT  με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών από πολλές χώρες της Υφηλίου. 

Συμμετέχει επίσης σε πολλά πρωταθλήματα του εξωτερικού με αντιπροσωπείες εργαζομένων  ή των παιδιών τους ,που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Στη Κύπρο διοργανώνει αγώνες σε όλα σχεδόν τα δημοφιλή αθλήματα με ανοικτή συμμετοχή στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν.