ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ

Βασική αποστολή του Τμήματος Οικονομικών Μελετών είναι η παρακολούθηση των οικονομικών και εργασιακών πραγμάτων πάνω σε μόνιμη και συνεχή βάση.

Το Τμήμα συγκεντρώνει επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν επιμέρους δείκτες της κυπριακής οικονομίας και ετοιμάζει μελέτες, έγγραφα εργασίας και σχετική αρθρογραφία για θέματα που αφορούν π.χ. την ανεργία, την απασχόληση αλλοδαπών στην Κύπρο, τις δημοσιονομικές εξελίξεις, την παραγωγικότητα κ.λ.π.

Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια το Τμήμα Οικονομικών Μελετών ετοίμασε μελέτες και σημειώματα που αφορούσαν, ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:

 • Την Πολιτική Ανταγωνισμού στην Κύπρο.
 • Την εισφορά στην άμυνα σε σχέση με την κατάργησή της και την ανάλογη αύξηση του ΦΠΑ.
 • Τη διαχρονική προσέγγιση της αγοράς εργασίας.
 • Ανάλυση εσόδων Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ.
 • Τους καθυστερημένους φόρους.
 • Το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο και τη συμμετοχή στις συντεχνίες.
 • Τη φορολογική μεταρρύθμιση.
 • Την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.
 • Την ΑΤΑ, παρόν, παρελθόν και μέλλον.
 • Οικονομικές εξελίξεις και Τρόικα.
 • Τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές.

Κάθε χρόνο το Τμήμα Οικονομικών Μελετών ετοιμάζει μελέτη για την πορεία και τις προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η οποία κατατίθεται στο Επαγγελματικό Γραφείο του Κινήματος και χρησιμοποιείται για σκοπούς υποβολής αιτημάτων για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.