Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας ΣΕΚ

Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας της ΣΕΚ δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και τη φροντίδα των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Τα θέματα ασφάλειας και η υγείας των εργαζομένων είναι πάντα στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων μας τόσο του τμήματος όσο και της ΣΕΚ στο σύνολο της.

Το Τμήμα μας έχει ως στόχο να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους στην εργασία. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ για να προσφέρουμε ετήσια σεμινάρια σε όλες τις επαρχίες, καθώς και σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια, παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Εκπροσωπούμε επίσης τη ΣΕΚ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και συμβούλια που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Συζητάμε και διαμορφώνουμε νέες νομοθεσίες, καθώς και τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες, με στόχο την καλύτερη προστασία των εργαζομένων.

Τα θέματα που μας απασχολούν είναι πολλά και ποικίλα, από τη θερμική καταπόνηση και τις εργασίες σε ύψος, μέχρι την εκπαίδευση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας κλπ. Συμμετέχουμε ενεργά και σε διάφορες άλλες πρωτοβουλίες, όπως ο Ετήσιος Διαγωνισμός Καλών Πρακτικών και η Εκτίμηση και Αξιολόγηση Κινδύνων.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ασφαλής και υγιής στην απασχόληση του. Γιατί η ασφάλεια και η υγεία δεν είναι απλώς ένα καθήκον, αλλά μια δέσμευση προς τον κάθε εργαζόμενο.

Παράλληλα το Τμήμα μας διοργανώνει εκστρατείες ή και συμμετέχει σε εκστρατείες που συνδιοργανώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να επιτύχουμε τον κοινό στόχο για «Μηδέν (0) θανάτους και μηδέν (0) εργατικά ατυχήματα»

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας της ΣΕΚ, είναι ο κ. Βαγγέλης Ευαγγέλου, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ. 22849849