ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), μέσα από τις συνεχείς προσπάθειες και τη μόνιμη έγνοια της για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της και των εργαζομένων γενικότερα, αλλά και της καλύτερης αξιοποίησης της υποδομής που έχει δημιουργήσει σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, προχώρησε στη σύσταση του «Οργανισμού Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών ΣΕΚ».

Ο Οργανισμός διοικείται από Συμβούλιο, του οποίου οι αρμοδιότητες εκτός από τη διοίκηση επεκτείνονται στον έλεγχο λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής (διαμερίσματα και κατασκηνώσεις) και γενικότερα στη συνεχή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τα μέλη του Κινήματος και τους εργαζομένους γενικότερα.

Η ΣΕΚ διαθέτει τις πιο κάτω ιδιόκτητες κατοικίες σε βουνό και θάλασσα: