Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

Το Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Πάφου είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώμα του συνόλου των Εργατικών Σωματείων της επαρχίας Πάφου, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της ΣΕΚ. Το Εργατικό Κέντρο διευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες των Σωματείων του μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων που καθορίζουν τα αρμόδια όργανα της ΣΕΚ. Παράλληλα διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους με θέματα που επηρεάζουν και απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως επίσης και άλλου είδους πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ΔΟΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us
service
service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us
service
service

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contact Us