Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λεμεσού

Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λεμεσού
Γιώργος Οδυσσέως – Γραμματέας

Επικοινωνία:
Κυριάκου Οικονόμου 21 Τ.Θ. 50266
3602 Λεμεσός
Τηλ.25861000, Φαξ 25362567