Ο.ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ..

Η Oμοσπονδία Bιομηχανικών Eργατοϋπαλλήλων Kύπρου (OBIEK) ΣEK , ιδρύθηκε με σκοπό την οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται στους κλάδους που καλύπτει η Ομοσπονδία.

Επιπρόσθετα αποσκοπεί στην εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων μελών της, της ελεύθερης επιλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων απασχόλησης τους και γενικά στην βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

Η Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ λειτουργεί 5 εργατοϋπαλληλικά Σωματεία στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

ΔΟΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Tameio Euimerias

Το Ταμείο Ευημερίας ιδρύθηκε το 2000, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας ενόψει της ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων που έληγαν την πιο πάνω περίοδο. Η απόφαση της Ομοσπονδίας ήταν να υποβάλει αιτήματα προς τους εργοδότες για εισφορά στα Ταμεία Ευημερίας τα οποία το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε αποφασίσει να δημιουργήσει, με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών μας και των οικογενειών τους.

Το Ταμείο Ευημερίας διοικείται από Διαχειριστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας και τους Γραμματείς των Επαρχιακών Σωματείων.

Σκοποί του Ταμείου Ευημερίας είναι η οργάνωση, η εκτέλεση και η χρηματοδότηση, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου και/ή με κάθε τρόπο ενίσχυση προγραμμάτων, εκδηλώσεων και σχεδίων για σκοπούς ευημερίας, ψυχαγωγίας, υγείας των μελών του ταμείου και των οικογενειών τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ