ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η βασική υπηρεσία που προσφέρει η ΣΕΚ στα μέλη της και γενικότερα στους εργαζόμενους, είναι η συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων, οι οποίες ρυθμίζουν τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων, μέσα σε ένα πλαίσιο ωφελημάτων και δικαιωμάτων τα οποία τους εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια στην εργασία, αλλά και την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Παράλληλα μέσα από την καθημερινή επαφή των στελεχών της ΣΕΚ στους χώρους εργασίας, επιλύονται σημαντικά εργατικά προβλήματα σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης και προστασίας των καλός νοούμενων συμφερόντων των εργαζομένων.

Πέραν της βασικής αυτής υπηρεσίας της ΣΕΚ προς τα μέλη της, έχει δημιουργήσει σημαντικές άλλες επιπρόσθετες και συμπληρωματικές υπηρεσίες, αλλά και Τμήματα, με στόχο να προσφέρει περισσότερη αξία, αλλά και σημαντικά οφέλη για τα μέλη της και την κοινωνία ευρύτερα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • Διάφορα ωφελήματα μέσα από τα Ταμεία Ευημερίας/ Αρωγής των Κλαδικών Ομοσπονδιών
  • Ιατρικά Ωφελήματα (συμπληρωματικά του ΓΕΣΥ), μέσα από τα Ταμεία Στήριξης και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της ΣΕΚ
  • Φαρμακεία τα οποία προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα για τα μέλη της ΣΕΚ.
  • Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς, των οποίων οι όροι εργοδότησης τους ρυθμίζονται από Συλλογικές Συμβάσεις.
  • Εξοχικές κατοικίες σε βουνό και θάλασσα, τις οποίες μπορούν τα μέλη της ΣΕΚ να αξιοποιήσουν τόσο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όσο και την χειμερινή σε πολύ προσιτές, αλλά και επιχορηγημένες τιμές.
  • Βιβλιοθήκη στην οποία μέλη της ΣΕΚ, αλλά και γενικότερα φοιτητές και ερευνητές, μπορούν να μελετήσουν διάφορα εργατικά, κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά θέματα.
  • Μουσείο Εργατικών και Εθνικών Αγώνων, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η ιστορική διαδρομή της ΣΕΚ, ως η μεγαλύτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση του τόπου.
  • Παιδικές Κατασκηνώσεις οι οποίες προσφέρουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά μελών της ΣΕΚ, αλλά και φίλων του Κινήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Χορευτικά/πολιτιστικά συγκροτήματα, στα οποία δραστηριοποιούνται τα μέλη της ΣΕΚ, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.