Τελευταίο Άρθρο

Αισιόδοξη δήλωση του Υπουργού
Εσωτερικών, ταυτόσημη με τη θέση της ΣΕΚ

Η ΣΕΚ από τον περασμένο Ιούνιο εκφράζει την ανησυχία της για την προστασία της πρώτης κατοικίας και διατυπώνει συνδικαλιστικό λόγο για την ανάγκη κοινωνικής διαβούλευσης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
Η συζήτηση για το ζήτημα τούτο περιορίστηκε κακώς μόνο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται στο σκοτάδι. Χρειάζεται λοιπόν κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση στο πιο ψηλό επίπεδο και επειδή το θέμα είναι κυρίως οικονομικό – πάντα σε σχέση και με την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος – θα μπορούσε...

Άρθρα