ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ, βρίσκεται στον 1ο Όροφο του Οικήματος της ΣΕΚ στο Στρόβολο, όπου οι μελετητές μπορούν να βρουν αυθεντικές και μοναδικές πληροφορίες για εργασιακά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και ιστορικά έγγραφα που αφορούν την ιστορία της Κύπρου.

Η ΣΕΚ αποτελεί πανεπιστήμιο της ζωής και η Βιβλιοθήκη της είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός για την Κυπριακή κοινωνία, μέσα από τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει εδώ και πολλές δεκαετίες το ελεύθερο εργατικό κίνημα της ΣΕΚ για κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο και ευημερία.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη καθίσταται σημείο αναφοράς για τον ερευνητή, τον Ακαδημαϊκό, τον εργαζόμενο, τον μαθητή και την κοινωνία γενικότερα και αποτελεί πύλη στη γνώση και τον Πολιτισμό της Κύπρου.

Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ αποτελεί προέκταση του Μουσείου της ΣΕΚ, όπου φιλοξενούνται μοναδικά εκθέματα που αποτυπώνουν τη συνδικαλιστική και εθνική ιστορία του τόπου μας.