Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Ε.Ε. Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
Μιχάλης Καζαμίας – Γραμματέας
Κώστας Ορατίου –Οργανωτικός Γραμματέας
Παντελής Κούμας – Οργανωτικός Γραμματέας
Ζάχος Φυσεντζίδης – Οργανωτικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σκουφάρης – Οργανωτικός Γραμματέας

Επικοινωνία:
Λεωφ. Στροβόλου 11
2018 Στρόβολος Λευκωσία
Τ.Θ. 25018
1306 Λευκωσία
τηλ. 22849849 / φαξ. 22849851