Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Μέλη του Ταμείου είναι εκείνα που ο εργοδότης τους, καταβάλει ποσοστό στο Ταμείο Ευημερίας της Ο.Ι.Υ.Κ. με βάση πρόνοιας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πέραν του 0.5% και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο.

Πολιτική Ταμείου Ευημερίας Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ για τα ΜΕΛΗ του Ταμείου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε πως η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας της Ο.Ι.Υ.Κ αποφάσισε να παράσχει τα ακόλουθα ωφελήματα:

  • Επίδομα Τοκετού. Με την παρουσίαση πιστοποιητικού γέννησης €50.00 για κάθε παιδί.
  • Οπτικά. Ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως ή/και φακούς με μέγιστο ποσό €50.00 ανά μέλος οικογενείας. (μία φορά κάθε δύο χρόνια). Με την προσκόμιση συνταγής από Οφθαλμίατρο και πρωτότυπης απόδειξης το ποσό είναι €50.00. Με προσκόμιση πρωτότυπης απόδειξης μόνο από οπτικό, το ποσό είναι €25.00
  • Laser για μυωπία ή/και αστιγματισμό κάλυψη μέχρι €100.00 ανά μέλος οικογενείας.
  • Ορθοδοντικά κάλυψη μέχρι €50.00 το χρόνο ανά μέλος οικογενείας με προσκόμιση πρωτότυπης απόδειξης από Ορθοδοντικό.
  • Εξωσωματική Θεραπεία βοήθημα €100,00 με προσκόμιση πρωτότυπη απόδειξη.
  • Το Ταμείο ΔΕΝ θα καλύπτει μέλη που θα κάνουν χρήση από τυχόν άλλο ταμείο της ΣΕΚ.
  • Το δικαίωμα θα έχουν μόνο τα μέλη που το ύψος της εισφοράς καθορίζεται από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση και οι εταιρείες καταβάλουν από 0.5% και άνω.
  • Οι αποδείξεις που προσκομίζονται για πληρωμή με ημερομηνία έκδοσης πέραν των 6 μηνών Δεν θα μπορεί να γίνει η πληρωμή.
  • Η μέγιστη επιχορήγηση ανά μέλος το χρόνο είναι €150.00.

Επισημαίνουμε στα μέλη του Ταμείου ότι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση του Ταμείου από μη δικαιούχους.

Εξαρτώμενα του μέλους θεωρούνται η σύζυγος και τα παιδιά κάτω των 18 ετών. Εξαρτώμενα θεωρούνται επίσης οι εθνοφρουροί και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μεν τις γυναίκες μέχρι 24 ετών και για τους άνδρες 25 ετών, νοουμένου ότι προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρμόνισης της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τη Νομοθεσία 125(Ι)2018 ενημερώνει πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της.