ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ

Το Ταμείο Ευημερίας ιδρύθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και διοικείται από διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας και τους Γραμματείς των Σωματείων μελών.

Μέλη του ταμείου μπορούν να είναι όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας που οι εργοδότες τους εισφέρουν στο ταμείο εισφορά που το ύψος της καθορίζεται στη Συλλογική Σύμβαση.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες οικογένειες μελών μας έχουν την ευκαιρία να επιχορηγηθούν για να συμμετέχουν είτε στο σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών στα εξοχικά διαμερίσματα της ΣΕΚ ή ενοικιαζόμενα στο Πρωτάρα, Πάφο και Αμίαντο είτε στα επιχορηγημένα ταξίδια στο εξωτερικό.

Παράλληλα το Ταμείο Ευημερίας της ΟΙΥΚ ΣΕΚ επιχορηγεί παιδιά μελών για συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας και η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας θεωρούν ότι  βελτίωση  της ποιότητας ζωής των μελών μας πρέπει να είναι υψίστης προτεραιότητας και γίνεται συνεχής προσπάθεια για ανάπτυξη διάφορών προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση.