Επικοινωνία Ο.Ι.Υ.Κ.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Μέγαρο ΣΕΚ.
Τ.Θ. 25018,
1306, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22849849, 22849663
Φαξ: 22849851