Οι αξιωματούχοι της Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ

Ελισσαίος Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Καζαμίας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Κομοδίκης
Οργανωτικός Ομοσπονδίας

Γιώργος Οδυσσέως
Ταμίας Ομοσπονδίας

Μιχάλης Μιχαήλ
Μέλος Γραμματείας

Παντελής Κούμας
Οργανωτικός Γραμματέας Επαρχίας Λευκωσίας

Κώστας Ορατiou
Οργανωτικός Γραμματέας Επαρχίας Λευκωσίας

Ζάχος Φυσεντζίδης
Οργανωτικός Γραμματέας Επαρχίας Λευκωσίας

Γιώργος Χρίστου
Οργανωτικός Γραμματέας Επαρχίας Λάρνακας

Φiλιos Γεωργιου
Οργανωτικός Γραμματέας Επαρχίας Πάφου