ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΒΙΕΚ) ΣΕΚ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταμείο Ευημερίας Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Ο.ΒΙ.Ε.Κ. – ΣΕΚ

Το Ταμείο Ευημερίας ιδρύθηκε το 2000, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας ενόψει της ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων που έληγαν την πιο πάνω περίοδο. Η απόφαση της Ομοσπονδίας ήταν να υποβάλει αιτήματα προς τους εργοδότες για εισφορά στα Ταμεία Ευημερίας τα οποία το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε αποφασίσει να δημιουργήσει, με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών μας και των οικογενειών τους.

Διοίκηση

Το Ταμείο Ευημερίας διοικείται από Διαχειριστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας και τους Γραμματείς των Επαρχιακών Σωματείων.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σκοποί του Ταμείου Ευημερίας είναι η οργάνωση, η εκτέλεση και η χρηματοδότηση, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου και/ή με κάθε τρόπο ενίσχυση προγραμμάτων, εκδηλώσεων και σχεδίων για σκοπούς ευημερίας, ψυχαγωγίας, υγείας των μελών του ταμείου και των οικογενειών τους. 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Τα ωφελήματα του Ταμείου παραχωρούνται με τρόπο που θα εγκρίνει η Διαχειριστική Επιτροπή και ο διαμοιρασμός είναι ισότιμος για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνει η Διαχειριστική Επιτροπή .

ΜΕΛΗ

Μέλη του ταμείου μπορούν να είναι όλα τα μέλη των Σωματείων της Ομοσπονδίας μας που οι εργοδότες τους εισφέρουν στο Ταμείο Ευημερίας και η εισφορά καθορίζεται στη Συλλογική Σύμβαση.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες οικογένειες μελών μας έχουν την ευκαιρία να επιχορηγηθούν για να συμμετέχουν είτε στο σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών στα εξοχικά διαμερίσματα της ΣΕΚ ή/και ενοικιαζόμενα στο Πρωτάρα, Πάφο είτε στα επιχορηγημένα ταξίδια στο εξωτερικό ή/και στην Κύπρο σε ξενοδοχεία της επιλογής τους.

Παράλληλα το Ταμείο Ευημερίας της Ο.ΒΙ.Ε.Κ –  ΣΕΚ επιχορηγεί παιδιά μελών για συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας και η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας, θεωρούν ότι  η βελτίωση  της ποιότητας ζωής των μελών μας πρέπει να είναι υψίστης προτεραιότητας και γίνεται συνεχής προσπάθεια για ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση.


Καλοκαιρινή Περίοδος 2024 – Αιτήσεις