Ξεκάθαρη προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση • Δεν δικαιολογούνται επιφυλάξεις για αύξηση του κατώτατου μισθού                              • Μόνο οφέλη θα προκύψουν για εργαζόμενους και οικονομία

Ξεκάθαρη προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση • Δεν δικαιολογούνται επιφυλάξεις για αύξηση του κατώτατου μισθού  • Μόνο οφέλη θα προκύψουν για εργαζόμενους και οικονομία

Δεν δικαιολογούνται επιφυλάξεις για την αύξηση του Εθνικού Καώτατου Μισθού (ΕΚΜ). Μια σειρά
από επιχειρήματα και λόγους, όπως είναι η ακρίβεια και η έξαρση του πληθωρισμού, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, συνηγορούν υπέρ της αύξησης του.

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τον Ιανουάριο του 2023 ο ΕΚΜ είναι καθορισμένος στα €885 μικτά κατά
την πρόσληψη και αυξάνεται στα €940 μετά από συνεχή εξάμηνη παρουσία στον ίδιο εργοδότη.

Η αξιολόγηση


Από την αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στατιστικών και αριθμητικών δεδομένων, που αφορούν τόσο το 2023, (έτος εισαγωγής του ΕΚΜ), όσο και προηγούμενα χρόνια, αλλά και προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για την επόμενη τριετία, προκύπτει το ασφαλές συμπέρασμα πως: ο υφιστάμενος κατώτατος μισθός θα πρέπει να τύχει σημαντικής και ουσιαστικής αύξησης και η ΣΕΚ πολιτεύεται προς αυτή την κατεύθυνση, υποδεικνύοντας προς κάθε κατεύθυνση πως, η αύξηση του
ΕΚΜ αυξάνει την αξιοπρέπεια των επηρεαζόμενων, ενισχύει την αγοραστική τους δύναμη, αλλά βοηθά και την οικονομία, αφού τα όσα λαμβάνουν όσοι εργάζονται με τον ΕΚΜ επιστρέφουν όλα στην αγορά, αυξάνοντας την κατανάλωση.

Η Επιτροπή


Η Επιτροπή Αναπροσαρμογής αποτελείται από τρεις εκπροσώπους της κυβέρνησης, (ανάμεσα στους οποίους και ένας ακαδημαϊκός), τρεις εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος και τρεις εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράςΟ υπουργός Εργασίας αφού λάβει την πρόταση της Επιτροπής Αναπροσαρμογής και αφού ακούσει και τις απόψεις των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για αναπροσαρμογή του ΕΚΜ στο υπουργικό συμβούλιο για τη λήψη οριστικής απόφασης.


Η ΣΕΚ, αξιολογώντας όλα τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα θα υποστηρίξει την ουσιαστική αύξηση του ΕΚΜ, έτσι που να ανακουφιστούν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια χτυπούν με τον χειρότερο τρόπο, κυρίως τις ευάλωτες οικονομικές ομάδες.

Ήδη για τους σκοπούς αναπροσαρμογής του ΕΚΜ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της αρμόδιας Επιτροπής Αναπροσαρμογής, η οποία προβλέπεται στο διάταγμα για την εισαγωγή του ΕΚΜ. Στόχος της Επιτροπής μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου να υποβάλει στον υπουργό Εργασίας εισηγητική έκθεση για αναθεώρηση του ύψους του ΕΚΜ, από τον Ιανουάριο του 2024.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>