Πεμπτουσία της Δημοκρατίας ο Κοινωνικός Διάλογος • Να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ΣΟΕ

Πεμπτουσία της Δημοκρατίας ο Κοινωνικός Διάλογος • Να αξιοποιηθεί περαιτέρω η ΣΟΕ

Μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, είτε των συνεδριών είτε των συνδιασκέψεων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που αποτελούν οδοδείκτες για τη διαχείριση όλων των μεγάλων και ανοικτών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Τόσο μέσα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ της 20ής Νοεμβρίου όσο και μέσα από το 17ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ
της 24ης Νοεμβρίου αναδείχθηκε η αξία του Κοινωνικού Διαλόγου, που αποτελεί την πεμπτουσία της Δημοκρατίας αλλά και της διεκδίκησης.

Η πεμπτουσία της συνδικαλιστικής διεκδίκησης αρχίζει και τελειώνει με τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξηγώντας πως, αυτός πρέπει να είναι διαρκής, ποιοτικός, καλά δομημένος και να οδηγεί στη συναίνεση προς όφελος πάντα της Δημοκρατίας και των πολιτών.

Η ΣΕΚ απόλυτα πιστή σε όλα τα πιο πάνω, σε μια άλλη παράλληλη εξέλιξη χαιρετίζει τη σύγκληση της Συμβουλευτικής Οικονομικής
Επιτροπής (ΣΟΕ) η οποία αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο Κοινωνικού Διαλόγου. Μια Επιτροπή που δυστυχώς αφέθηκε να υπολειτουργεί και γι’ αυτό υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες. Η ΣΟΕ από το 2013 μέχρι και σήμερα συνήλθε μόνο τρεις φορές, (Σεπτέμβριο 2013, Μάρτιο 2022 και Νοέμβριο 2023), και αυτό το ημερολογιακό στοιχείο από μόνο του, αποτελεί μελανό σημείο για τον τόπο και την οικονομία.

Τούτων λεχθέντων η ΣΕΚ υποστηρίζει και με σαφήνεια υπογραμμίζει πως, η ΣΟΕ πρέπει θεσμοθετημένα να συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο με συγκεκριμένη ημερήσια
διάταξη.

Η ευθύνη για τη σύγκληση της ανήκει στον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών και θέλουμε να πιστεύουμε πως, στην παρούσα χρονική
στιγμή ο Μάκης Κεραυνός θα αναλάβει αυτή την ευθύνη.

Υπενθυμίζεται πως, η τριμερής συνεργασία και ο κοινωνικός διάλογος, αποτέλεσαν βασικές συνιστώσες της επίτευξης του «οικονομικού
θαύματος» μετά την Τουρκική Εισβολή, την ομαλή ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης το 2013 και τη μείωση της χρονικής διάρκειας του Μνημονίου, όπως και τον περιορισμό των συνεπειών από την πανδημία στην κοινωνία, στην οικονομία και στην αγορά εργασίας.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>