ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 12% • Νέος Εθνικός Κατώτατος Μισθός από τον Ιανουάριο του 2024

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 12% • Νέος Εθνικός Κατώτατος Μισθός από τον Ιανουάριο του 2024

Ομάδα εργασίας για την αναλογιστική διαχείριση του 12% για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, αποφάσισε να συστήσει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ).

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από εκπροσώπους – τεχνοκράτες των Κοινωνικών Εταίρων, οι οποίοι σε συνεργασία με τον αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και τη διεύθυνση του Ταμείου θα μελετήσουν τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να
υπάρξει σύγκλιση απόψεων για τη διευθέτηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να ολοκληρωθεί ένας νέος κύκλος επαφών και το θέμα να επανέλθει στο ΕΣΣ.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως θετική από τη ΣΕΚ και χαιρετίστηκε από τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα ο οποίος υπενθύμισε πως, το όλο ζήτημα θα πρέπει να τύχει τεκμηριωμένης διαχείρισης, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία, οριοθετήθηκε ήδη από τον υπουργό Εργασίας με χρονικό ορίζοντα το 2025.

Εθνικός Κατώτατος Μισθός

Το ΕΣΣ συζήτησε και το θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) και αξιολόγησε τη μέχρι σήμερα πορεία της αρμόδιας Επιτροπής για την αναπροσαρμογή του, η οποία συστάθηκε στη βάση διατάγματος.

Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε στα μέλη του ΕΣΣ πως πριν από το τέλος του 2023 η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέο διάταγμα για τον μισθό που θα ισχύει από τον Ιανουάριο του 2024 και εξήγησε πως, και στο θέμα αυτό η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συναίνεση, (στο μέτρο του δυνατού), ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους.

Η ΣΕΚ δια του γενικού της γραμματέα τόνισε πως, από την αξιολόγηση όλων των δεικτών της οικονομίας, και όλοι οι άλλοι παράμετροι συνηγορούν ότι ο υφιστάμενος κατώτατος μισθός θα πρέπει να τύχει ουσιαστικής αύξησης, θέτοντας επίσης και το θέμα της ωριαίας απόδοσης του.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>