Ο γαλάζιος βραχίονας της ανάπτυξης • Τεράστιες οι προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Ο γαλάζιος βραχίονας της ανάπτυξης • Τεράστιες οι προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Η Κύπρος με το νησιώτικο της χαρακτήρα τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία. Σαν τέτοιοι τομείς αναφέρονται η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, τα ναυπηγεία και οι επιδιορθώσεις πλοίων, οι θαλάσσιες μεταφορές, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, όπως επίσης και η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Είναι φανερό πλέον πως, η Κύπρος θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα και εξειδικευμένα τόσο με την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, (όπως καθορίστηκε να λέγονται οι δράσεις που προαναφέραμε), όσο και με την πράσινη ανάπτυξη.

Ήδη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πιο πάνω πορείας και προοπτικής, (ιδιαίτερα ως προς τη γαλάζια οικονομία), καταγράφονται και αναλύονται με επάρκεια σε σχετική μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια «η συνολική απασχόληση στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με συμμετοχή στη γαλάζια οικονομία της Κύπρου προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική τάση».

Η κυβέρνηση είναι αυτονόητο πως, πρέπει να επισπεύσει το βηματισμό της προς την πιο πάνω πορεία και να κερδίσει αυτό το
στοίχημα. Μακριά από εφησυχασμό, αναβλητικότητα και πολιτική ατολμία θα πρέπει να προχωρήσει στοχευμένα στην κατάρτιση
ανθρωπίνου δυναμικού και να προωθήσει – με κίνητρα και άλλως πως – την επιστημονική και επιχειρηματική καινοτομία σε θέματα
ναυτιλίας, θαλάσσιας ζωής και πράσινης ανάπτυξης μέσα και από τη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας.

Μέσα από τέτοιους σχεδιασμούς και τέτοιες ενέργειες θα ενισχυθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, θα αυξηθεί η απασχόληση, θα μειωθεί η ανεργία και η κυπριακή οικονομία θα αποκτήσει ένα καινούριο όραμα και μια νέα γαλάζια προοπτική με ότι αυτό ισοδυναμεί για τις επόμενες γενιές.

Ας μην ξεχνούμε πως, διανύουμε το Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, η αξιοποίηση του οποίου σε συνάρτηση και με τις πρόνοιες που
συνθέτουν το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπορούν να θέσουν τις σωστές και επαρκείς βάσεις ομαλής μετάβασης και
αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού επενδύοντας στοχευμένα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως στοιχείο ανάπτυξης
της παραγωγικότητας της οικονομίας και της ίδιας της υγιούς επιχειρηματικότητας.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>