Ανακοίνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων για συγκράτηση της ακρίβειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ανακοίνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων για συγκράτηση της ακρίβειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ευρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που στοχεύει στην κωδικοποίηση εισηγήσεων προς την κυβέρνηση για αντιμετώπιση του πληθωρισμού, συγκράτηση της ακρίβειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων και την καθολική εκτίμηση ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως τώρα δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, οι Οργανώσεις καλούν εκ νέου την κυβέρνηση να καθορίσει και να εφαρμόσει συνολική αντιπληθωριστική πολιτική και εφαρμογή πολιτικών στήριξης των χαμηλομεσαίων εισοδημάτων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η οποία θα στηρίζεται ανάμεσα σε άλλα, κυρίως στους πιο κάτω άξονες:

1.  Στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της λογικής της επιδότησης

2.  Στη μείωση των τιμών των καυσίμων είτε μέσα από επιδότηση της τιμής, είτε μέσα από τη μείωση της φορολογίας, λαμβάνοντας υπόψη πως, τα 2/3  της τιμής είναι φόροι.

3. Στη μείωση των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών, (τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος με τα προϊόντα που έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, (π.χ. στα κρέατα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα).

4.  Την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων, που ακολουθούν συνεχή ανοδική πορεία μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα φορολογίας των υπερ-κερδών που συσσώρευσαν τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κοινωνικής πολιτικής που διαρκώς είναι ελλειμματική.

5.  Τον αποτελεσματικό έλεγχο για αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την προώθηση της διαφάνειας. Σε εποχές έξαρσης του πληθωρισμού είναι σύνηθες φαινόμενο στην αγορά, (πέραν της ακρίβειας), να υπάρχουν κρούσματα αισχροκέρδειας, παραπλανητικές διαφημίσεις και άλλου είδους αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να αυξήσουν τους σχετικούς ελέγχους στην αγορά.

6.  Την προστασία της αγοραστικής αξίας των εισοδημάτων από την έντονη πληθωριστική πίεση και τη σμίκρυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να παραχωρείται η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) στην πλήρη της μορφή.

7.  Αύξηση του ύψους του Ε.Ε.Ε. με στόχο τουλάχιστον να καλυφθεί η διάβρωση της αγοραστικής του αξίας λόγω του πληθωρισμού.

Οι Οργανώσεις που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη, αφού εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη μέτρων, καλούν την κυβέρνηση να αρχίσει συγκροτημένη εκστρατεία για αύξηση των εσόδων του κράτους, περιορίζοντας την φοροδιαφυγή και αυξάνοντας την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη πως, οι καθυστερημένοι ανείσπρακτοι φόροι ξεπέρασαν τα €3δισ.

Οι Οργανώσεις αποφάσισαν να ζητήσουν άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, το αποτέλεσμα της οποίας θα αξιολογηθεί ανάλογα.

Τέλος, οι Οργανώσεις θα προχωρήσουν σε εκστρατεία ενημέρωσης των μελών τους για τα θέματα αυτά.


Εκ των Οργανώσεων

ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣΟ, ΠΟΠ, ΠΟΠΟ, ΠΕΚΠΖ, ΚΣΚ, ΠΕΣΥΣ, ΕΚΥΣΥ

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>