Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας

Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας. Στην Συνδιάσκεψη εκλέγηκε η νέα Επαρχιακή Επιτροπή, καθώς και οι αντιπρόσωποι για την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2015.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>