Υπογραφή συλλογικής σύμβασης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου Τίμιος Σταυρός

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου Τίμιος Σταυρός

Υπογράφηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση του Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου Τίμιος Σταυρός που εδρεύει στην πόλη της Λάρνακας.

Η συλλογική σύμβαση που έχει διάρκεια από 1/1/2023 μέχρι 30/6/2024 προβλέπει μεταξύ άλλων την εφαρμογή του θεσμού της ΑΤΑ, του Ταμείου Προνοίας και του Ταμείου Ευημερίας. Παράλληλα έχουν υπογραφεί πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης που αφορούν την καταβολή του 13ου μισθού και της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης.

Ο γ.γ. της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ σημείωσε πως με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στον Τίμιο Σταυρό, άρχισε να υλοποιείται το πλάνο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και καλύψης τους μέσω συλλογικών συμβάσεων σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία του τόπου.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>