Πληροφόρηση και Υπηρεσίες στα μέλη

Το Ταμείο  διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των μελών του. Παρέχεται προσωπικός κωδικός αριθμός για πρόσβαση μέσω διαδικτύου  στον προσωπικό τους λογαριασμό, καθώς και ενημέρωση για το ποσό δανείου που δικαιούνται, το υπόλοιπο δανείου κ.α.

Επιπρόσθετα όλος ο μηχανισμός της ΣΕΚ τόσο στα επαρχιακά όσο και στα κεντρικά γραφεία βρίσκεται στη διάθεση των μελών του Ταμείου για να τους παρέχουν πληροφόρηση και οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση αφορά το Ταμείο.