Τους εργαζόμενους και τα μάτια μας • Επιβάλλεται η αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης για προστασία από τις ψηλές θερμοκρασίες

Τους εργαζόμενους και τα μάτια μας • Επιβάλλεται η αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης για προστασία από τις ψηλές θερμοκρασίες


O καύσωνας αποτελεί ένα περιβαλλοντικό φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ψηλές θερμοκρασίες, είτε λόγω της φύσης της δουλειάς τους, είτε λόγω της απουσίας κατάλληλων μέτρων προστασίας, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια τους.

Οι επιπτώσεις δεν επηρεάζουν μόνο τη φυσική τους υγεία αλλά και την αποδοτικότητα τους με επακόλουθο να μειώνεται η συγκέντρωση και να αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών και
ατυχημάτων.

Είναι για αυτούς τους λόγους που η ΣΕΚ, θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητες της τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην Εργασία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου,τονίζοντας ότι η θερμική καταπόνηση στην Κύπρο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζόμενων μέχρι και θάνατο από θερμοπληξία.

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΣΕΚ καλεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να εντατικοποιήσει τους ελέγχους, ειδικά σε χώρους εργασίας οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους που είναι εκτεθειμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες πχ Οικοδομές και να προβαίνει σε συστάσεις και να καταγγέλλει όσους εργοδότες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Τμήματος και παραβιάζουν τις
σχετικές νομοθεσίες.

Οι εργοδότες, σύμφωνα με τον Κώδικα για αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης, που ρυθμίζεται μέσα από νομοθεσία, πρέπει να καταγράφουν τις μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και τα μέτραπου λαμβάνουν, χρησιμοποιώντας τα έντυπα που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών με στόχο την προστασία των εργαζομένων.

Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων είναι
αναγκαία για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακου περιβάλλοντος.

Με αφορμή τους τελευταίους παρατεταμένους καύσωνες καλούμε τους εργοδότες να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και τους εργαζόμενους να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους.


Επίσης μπορούν να αποτείνονται στις συντεχνίες τους ζητώντας καθοδήγηση και παρέμβαση αν κρίνουν πως οι εργοδότες τους δεν τηρούν τον κώδικα και τη σχετική νομοθεσία.