Συλλογική Σύμβαση για πρώτη φορά στον κλάδο των ταχυμεταφορών

Συλλογική Σύμβαση για πρώτη φορά στον κλάδο των ταχυμεταφορών

Υπογράφηκε χθες 4/7/24 στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πρώτη φορά ,μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει σχεδόν 3000 εργαζόμενους στον κλάδο διανομής και ταχυμεταφορών.

Η διετής συλλογική σύμβαση εργασίας, προνοεί βελτίωση μισθών, ρύθμιση του ωραρίου εργασίας και άλλων παρεμφερών ωφελημάτων ενώ ειδικότερα ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ θεωρεί ως πολύ θετική εξέλιξη τη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον συγκεκριμένο κλάδο, στον οποίο οι εργαζόμενοι δεν είχαν καμιά απολύτως κατοχύρωση.

Η σύναψη συλλογικής σύμβασης στον κλάδο θα είναι επωφελής τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η αδήλωτη και παράνομη εργασία.

Η συμβολή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στη συνομολόγηση της σύμβασης υπήρξε καθοριστική.