Σε διαρκή απειλή η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων • Δεν μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα.Τεράστιες οι ευθύνες εργοδοτών και κράτους

Σε διαρκή απειλή η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων • Δεν μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα.Τεράστιες οι ευθύνες εργοδοτών και κράτους

Η ελάχιστη μείωση την οποία παρουσίασαν τα εργατικά ατυχήματα το 2023 συγκριτικά με το 2022 μια μείωση μόλις του 0,5%, αναδεικνύει αφενός την ανάγκη για μεγαλύτερη λήψη μέτρων εκ μέρους
των εργοδοτών για θέματα ασφάλειας των εργαζομένων και αφετέρου την ανάγκη εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών όπως προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για καταγγελίες σε όσους εργοδότες δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις.

Η ΣΕΚ επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά πως θα πρέπει οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να στελεχωθούν επαρκώς και να είναι σε εγρήγορση και να εντατικοποιούν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, ειδικά τώρα όπου η καλοκαιρινή περίοδος έχει ήδη αρχίσει και η οικονομική
δραστηριότητα εντείνεται, ώστε να προληφθούν ανεπιθύμητα εργατικά ατυχήματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση όπως λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και να επενδύουν περισσότερο στο θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σημαντική
προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας αφού η συνδικαλιστική δράση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) θύματα εργατικών ατυχημάτων φαίνεται πως είναι κυρίως οι ανειδίκευτοι εργάτες. Με βάση τα στοιχεία μεγάλος αριθμός ατυχημάτων αφορούσε ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.

Συγκεκριμένα από σύνολο 1328 ατυχημάτων που έγιναν το 2023 τα 521 ή 39,2% περιλάμβαναν την πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων, κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί ιδιαιτέρως τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες.

Μέσα από τα στοιχεία διαφαίνεται πως σημαντική αύξηση των ατυχημάτων παρουσιάζει ο τομέας της μεταφοράς και αποθήκευσης, 27,8%.

Την ίδια ώρα παρατηρήθηκε ελαφριά μείωση στις κατασκευές από 255 σε 222 για τα έτη 2022 και 2023 αντιστοίχως. Σε ότι αφορά την οικονομική δραστηριότητα όπου συμβαίνουν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα αυτή είναι στα ξενοδοχεία και την εστίαση (284 – 21,4%), ακολουθεί ο τομέας των κατασκευών (222 – 16,7%), της μεταποίησης (203 – 15,3%) και ο τομέας του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου (165 – 12,4%).

Σε σχέση με την υπηκοότητα των εργαζομένων οι οποίοι τραυματίζονται εν ώρα εργασίας, το 62,3% είναι Κύπριοι, το 23,6% υπήκοοι της Ε.Ε, και 14,1% υπήκοοι από τρίτες χώρες. Τα περισσότερα ατυχήματα για το 2023 καταγράφονται στην επαρχία Λεμεσού και ακολουθούν η Λευκωσία, η Λάρνακα, η Πάφος και η ελεύθερη Αμμόχωστος. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των ατυχημάτων συμβαίνει σε επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν από 50 μέχρι 249 άτομα
(δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες είναι σχετικά μεγάλες με βάση τα κυπριακά δεδομένα).

Την ίδια ώρα η ΣΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή μελέτης η οποία αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σκοπός είναι η εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων για το θέμα αυτό, να γίνει ενημέρωση των αρμοδίων και να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εκεί και
όπου πρέπει.