Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα ΣΕΚ- 2024

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα ΣΕΚ- 2024

Η ΣΕΚ αναδεικνύει και αυτή τη χρονιά, τη συνδικαλιστική ηθική σε ότι αφορά την τεκμηριωμένη διεκδίκηση που στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου και της ανάλογης επιβράβευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, δημιουργώντας προοπτικές εδραίωσης της κοινωνικής συνοχής.

Η ΣΕΚ συμπληρώνει φέτος 80 Χρόνια Ζωής και πρωτοπορίας στα συνδικαλιστικά, κοινωνικά και εθνικά δρώμενα του τόπου, με ενεργή δράση και στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου και συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διατήρηση της ανεξαρτησίας και της συνδικαλιστικής της αυτονομίας, αποτελούν βασικές συνιστώσες εδραίωσης του τριπτύχου «Ελευθερία, Ισότητα, Δικαιοσύνη», συνεχίζοντας με υπευθυνότητα να διεκδικεί τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των χιλιάδων μελών της και την προστασία των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα.

Αναντίλεκτα, η επίδραση των εξωγενών προκλήσεων, κυρίως σε σχέση με τις έντονες πληθωριστικές τάσεις και τις γεωπολιτικές αλλαγές, στην οικονομία, στην ενεργειακή πολιτική, στον τουρισμό, στις επενδύσεις, στην πράσινη μετάβαση και στη γαλάζια οικονομία, τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, όπως και τη δημιουργία συνθηκών ομαλής μετάβασης στη ψηφιοποίηση, μέσα και από την τεχνητή νοημοσύνη, θα καθορίσει τη δυνατότητα διαχείρισης των προκλήσεων και μετουσίωσής τους σε προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Οι επιδόσεις που κατέγραψε η Κυπριακή οικονομία το προηγούμενο διάστημα και οι προβλέψεις, παρά την επιβράδυνση, προδιαγράφουν συνέχιση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τη δημοσιονομική επάρκεια και την αξιοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προδιαθέτουν προοπτικές ομαλής πορείας και ανάπτυξης εντός του 2024.

Τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και θα τύχουν ουσιαστικής διαχείρισης το επόμενο διάστημα, κυρίως στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, αφορούν:

  • Την επέκταση και ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αξιοποιώντας και το πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων. Μέσα από την υλοποίηση αυτού του στόχου, δημιουργούνται προοπτικές για επικράτηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, περιορίζοντας τις ανισότητες και την εργασιακή εκμετάλλευση.
  • Τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, έτσι ώστε να παραχωρούνται αυστηρά άδειες εργασίας μόνο για κάλυψη των τεκμηριωμένων αναγκών της αγοράς εργασίας. Μέσα από δομημένο κοινωνικό διάλογο και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πρέπει να διορθωθούν λάθη, στρεβλώσεις και αδυναμίες που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας και οι οποίες αφενός τιμωρούν το ντόπιο εργατικό δυναμικό και αφετέρου πλήττουν τις επιχειρήσεις που με συνέπεια εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
  • Τη μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Κύπρος χρειάζεται ένα ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο Συνταξιοδοτικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Στα πλαίσια της συνολικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να τύχει αποτελεσματικής διαχείρισης και το θέμα της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, ενώ θα πρέπει να επεκταθεί και να εφαρμοσθεί καθολικά και ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας, ως πραγματικός δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.
  • Την έναρξη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, του κοινωνικού διαλόγου για τη φορολογική μεταρρύθμιση που πρέπει να είναι συνολική, ολοκληρωμένη και δημοσιονομικά ουδέτερη. Η ΣΕΚ διεκδικεί μια πράσινη φορομεταρρύθμιση που θα φορολογεί τη ρύπανση, θα μειώνει το φορολογικό βάρος της εργασίας, θα εκσυγχρονίζει τη φορολογική πολιτική και θα δημιουργεί συνθήκες πάταξης της φοροδιαφυγής, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση και το ηλικιακό προφίλ της οικογένειας.

Επιπρόσθετα, τη νέα χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, στην προσπάθεια για πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), διευκρινίζοντας για πολλοστή φορά πως αυτή αποτελεί βασικό συμβατικό δικαίωμα των εργαζομένων και εφαρμόζεται στη βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο που έχουν συνυπογράψει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, στην ενίσχυση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στον έλεγχο της εφαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, όπως επίσης και στα θέματα ασφάλειας και υγείας με τη σύσταση Επιτροπών ασφάλειας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, με στόχο τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Αναμφίβολα, η εργατική ειρήνη αποτελεί βασική συνιστώσα ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Η δυνατότητα ομαλής ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, κυρίως των δύο μεγάλων κλαδικών συμβάσεων στην Οικοδομική και Ξενοδοχειακή βιομηχανία, θα καταδείξει το επίπεδο σεβασμού προς τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν το τέλος του 2023, η ΣΕΚ θα διεκδικήσει μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα της οικονομίας, των κλάδων και των επιχειρήσεων. Το συνδικαλιστικό κίνημα αναμένει από τις εργοδοτικές οργανώσεις να αντιληφθούν ότι η απορρύθμιση που επήλθε στους σημαντικούς αυτούς τομείς πλήττουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και απομακρύνουν τους Κύπριους εργαζόμενους από την αγορά εργασίας.

Η θετική ανάπτυξη της οικονομίας, η πτωτική πορεία της ανεργίας, η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και η δυσμενής κατανομή των απολαβών των μισθωτών πολιτών ως ποσοστό του ΑΕΠ, δικαιολογούν την υλοποίηση μιας διεκδικητικής πολιτικής για βελτίωση των μισθών και των υπόλοιπων όρων απασχόλησης των εργαζομένων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικράτηση συνθηκών αξιοπρεπούς απασχόλησης στην εργασία, μέσα από συνθήκες ισότητας, αλληλοσεβασμού και πάταξης φαινομένων βίας και όποιας μορφής παρενόχλησης. Υπενθυμίζεται πως, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγέλλουν φαινόμενα παρενόχλησης στη γραμμή 77775575της ΣΕΚ, με την παραχώρηση δωρεάν ψυχολογικής και συνδικαλιστικής υποστήριξης.

Η Κύπρος αυτές τις δύσκολες ώρες, ευελπιστεί η νέα χρονιά να είναι χρονιά επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Ευελπιστούμε το 2024 να είναι η χρονιά της απελευθέρωσης και της επανένωσης της κατεχόμενης Πατρίδας, στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της Ε.Ε, ως πλήρες και ισότιμο μέλος της Ενωμένης Ευρώπης.

Για τη ΣΕΚ, η συνεχιζόμενη κατοχή αποτελεί πλήγμα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, αποτελούν βασικές παραμέτρους που ενισχύουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αγοράς εργασίας και δημιουργούν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Με την ευχή και την ελπίδα να επικρατήσει Ειρήνη και δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο αποχαιρετούμε το 2023 και υποδεχόμαστε το 2024, προσδοκώντας καλύτερες ημέρες για ολόκληρη την ανθρωπότητα.