Προαπαιτούμενο εργατικής ειρήνης η ομαλή ανανέωση των συμβάσεων • Διεκδικούμε επαρκή κάλυψη των εργαζομένων

Προαπαιτούμενο εργατικής ειρήνης η ομαλή ανανέωση των συμβάσεων • Διεκδικούμε επαρκή κάλυψη των εργαζομένων

Η δυνατότητα ομαλής ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί
σοβαρό προαπαιτούμενο για την εργασιακή ειρήνη στη διάρκεια και της φετινής χρονιάς.

Οι εργατικές σχέσεις το 2024 διέρχονται διαμέσου της πιο πάνω λογικής, ενώ η ομαλή
ανανέωση των συμβάσεων τόσο στην Οικοδομική, όσο και στη Ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελούν πρόκριμα για το επίπεδο της εργατικής ειρήνης που πρέπει να υπάρχει στην Κύπρο.

Η ΣΕΚ καλεί την εργοδοτική πλευρά, τόσο για τις πιο πάνω συμβάσεις, όσο και για τις υπόλοιπες επιχειρησιακές, να προσέλθει στο διάλογο με πνεύμα συνεργασίας και μακριά από ετσιθελισμό, να επενδύσουμε από κοινού στη διαρκή εργατική ειρήνη που αποτελεί σοβαρό προαπαιτούμενο για πρόοδο, ευημερία και ανάπτυξη.

Επανερχόμενοι στο θέμα των δύο μεγάλων συμβάσεων, στην Οικοδομική και Ξενοδοχειακή βιομηχανία, αυτές μπορούν να αποτελέσουν και το εφαλτήριο για την επέκταση και
ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, αξιοποιώντας και το πλαίσιο που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, με στόχο
την κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων.

Μέσα από την υλοποίηση αυτού του στόχου, δημιουργούνται προοπτικές για επικράτηση
της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους του εργαζόμενους, περιορίζοντας τις ανισότητες
και την εργασιακή εκμετάλλευση, προστατεύοντας παράλληλα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και όλες εκείνες τις επιχειρήσεις πou εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις.

Η επέκταση στο 80% είναι ένας ευγενικός στόχος που η υλοποίηση του εξυπηρετεί και τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα της εργοδοτικής πλευράς, οι εκπρόσωποι της οποίας θα πρέπει
να αποφύγουν μία ρητορική που κινείται προς την οποιανδήποτε αντίθετη κατεύθυνση.

Τέλος και αυτό είναι εξίσου σημαντικό στο θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, θα δοκιμασθεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα πρέπει να αρχίσει με έμπρακτο και αποτελεσματικό τρόπο να εργάζεται προς την πιο πάνω κατεύθυνση. Ο χρόνος είναι χρήμα και πρέπει και σε αυτό το θέμα να αξιοποιηθεί ποιοτικά και ωφέλιμα, διασφαλίζοντας σε πρώτο τουλάχιστον στάδιο, πως όλες οι δημόσιες συμβάσεις θα ανατίθενται με προϋπόθεση τη λειτουργία
συλλογικής σύμβασης, ομοίως όπου παραχωρούνται κρατικές χορηγίε.ς