Οι ξένοι εργάτες από Tρίτες Xώρες στο μικροσκόπιο συνάντησης Τριμερούς Επιτροπής

Οι ξένοι εργάτες από Tρίτες Xώρες στο μικροσκόπιο συνάντησης Τριμερούς Επιτροπής

Οι ξένοι εργάτες από Tρίτες Xώρες στο μικροσκόπιο συνάντησης Τριμερούς Επιτροπής πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα συνεδρία της Τριμερούς Επιτροπής για τους ξένους εργάτες η οποία έθεσε στο επίκεντρο της, τη Στρατηγική Απασχόλησης εργαζομένων από Τρίτες χώρες.

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο γενικός οργανωτικός, Πανίκος Αργυρίδης και ο Χαράλαμπος Αυγουστή, γενικός γραμματέας ΟΜΕΠΕΓΕ.

Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι να εξευρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, ρύθμισης της παραχώρησης αδειών εργαζομένων από τρίτες χώρες, ένα χρονίζον ζήτημα το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η ΣΕΚ επανειλημμένα έχει τονίσει πως για τον καθορισμό της αναθεωρημένης Στρατηγικής για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού θα πρέπει να προηγηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους ώστε η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες να μη δημιουργεί ανεργία στο ντόπιο εργατικό
δυναμικό και παράλληλα να μην απορρυθμίζει την αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οιδιαδικασίες εξεύρεσης εγχώριου (Κύπριους και Κοινοτικούς) εργατικού δυναμικού και μετά να παραχωρούνται άδειες εργαζομένων εργατών
από τρίτες χώρες.

Η ΣΕΚ θεωρεί δεδομένο ότι η οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προέλθει μέσα από ένα οριοθετημένο και καλά δομημένο κοινωνικό διάλογο, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ενδεχόμενες ανάγκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας για ξένο εργατικό δυναμικό ενώ την ίδια ώρα να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. Το πιο πάνω ζήτημα για τη ΣΕΚ αποτελεί προτεραιότητα καθώς η υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις δεν θα βρουν σύμφωνο το συνδικαλιστικό κίνημα.

Πάγια θέση της ΣΕΚ είναι όπως η στρατηγική απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμισμένους όρους απασχόλησης των εργαζομένων μέσα από συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε κλαδικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αλλά και τη διαφάνεια των αιτήσεων μέσα από την επανασύσταση της τριμερούς επιτροπής εξέτασης και να διασυνδέεται επίσης με την ευρύτερη μεταναστευτική πολιτική του κράτους.