Οι συνθήκες επιβάλουν ολιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Οι συνθήκες επιβάλουν ολιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Αναμφίβολα τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου τα οποία καταδεικνύουν πως ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη πως η διαδικασία ολιστικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να επισπευσθεί.

Για την ΣΕΚ η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων συνταξιούχων προϋποθέτει τηνm ολιστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης και μιας συμφωνημένης ρύθμισης της αναλογιστικής μείωσης του 12% για όσους επιλέξουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αντί στο 65ο έτος. Σαφώς η όλη ρύθμιση θα πρέπει
να διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να αποτρέπει τη δημιουργία στρεβλώσεων σε σχέση με το όριο συνταξιοδότησης.

Έκδηλη είναι η ανησυχία μας για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στο διάλογο
για την συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, παρά το γεγονός πως η
αποσπασματική διαχείριση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, καταγράφει σειρά
αδυναμιών που δεν την καθιστούν κοινωνικά δίκαιη. Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως η οριζόντια
προσέγγιση στο πλαίσιο της σταδιακής μείωσης του ποσοστού της αναλογιστικής αναπροσαρμογής και η τελική απάλειψή του σε κάποιο ηλικιακό όριο που θα συμφωνηθεί, μπορεί να αποτελέσει τη μόνη εφικτή διευθέτηση, μέσω της οποίας θα αποτρέπεται η δημιουργία διαφορετικών ταχυτήτων συνταξιούχων, στη βάση της συνταξιοδότησης στο 63ο έτος της ζωής τους.

Παράλληλα, η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει εμφαντικά πως η όποια ρύθμιση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής η οποία προαποκλείει επηρεαζόμενους δικαιούχους, θέτοντας διλήμματα και προφάσεις, δεν θα γίνει αποδεκτή, καθώς θα απουσιάζει το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και ομοιόμορφης μεταχείρισης.

Σε ότι αφορά τον 2ο Πυλώνα ο οποίος έχει να κάνει με τα Ταμεία Προνοίας, η ΣΕΚ διεκδικεί την επέκταση του θεσμού και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που στον ίδιο εργοδότη υπάρχει συμφωνημένη πρόνοια στη συλλογική σύμβαση.

Επομένως, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου η κυβέρνηση θα πρέπει να δρομολογήσει
τις εξελίξεις ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για το ζήτημα της
ολιστικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Η ΣΕΚ είναι έτοιμη να συνεισφέρει ενεργά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση
αλλά δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε ρύθμιση ή μεταρρύθμιση στη βάση προειλημμένων αποφάσεων και χωρίς τη διενέργεια του απαραίτητου κοινωνικού διαλόγου, που θα οδηγεί σε κοινωνικά δίκαιες ρυθμίσεις.