Μερίδιο από την ανάπτυξηδιεκδικούν οι εργαζόμενοι • Ξενοδοχεία, εμπόριο, κατασκευές οι κύριοι τομείς με τη μεγαλύτερη άνοδοΜερίδιο από την ανάπτυξηδιεκδικούν οι εργαζόμενοι

Μερίδιο από την ανάπτυξηδιεκδικούν οι εργαζόμενοι • Ξενοδοχεία, εμπόριο, κατασκευές οι κύριοι τομείς με τη μεγαλύτερη άνοδοΜερίδιο από την ανάπτυξηδιεκδικούν οι εργαζόμενοι

Η ισχυρή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και οι εκτιμήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου για το ότι η οικονομία θα τρέξει το 2024 με υψηλούς ρυθμούς ενδυναμώνει τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των εργαζομένων όσον αφορά την αποκατάσταση των μισθών και την παροχή των παρεμφερών ωφελημάτων. Από την μια οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών και από την άλλη η αυξημένη κερδοφορία των επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για επιπλέον αιτήματα από το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Ενδεικτικά, την τελευταία δεκαετία οι μισθολογικές απολαβές ως προς το ΑΕΠ παρουσίασαν μείωση από 48.1% του ΑΕΠ σε 41.1% ενώ την ίδια ώρα τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 11%. Ταυτόχρονα, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 3,5% ο οποίος καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο του 2024 και ο οποίος είναι και ο υψηλότερος στην Ε.Ε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές βελτιώσεις σε μισθούς, πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν το 80% των εργαζομένων όπως καθορίζει
και η οδηγία της Ε.Ε.

Τα πιο πάνω δεδομένα ισχύουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας ο οποίος παρά το γεγονός ότι παρουσίασε αύξηση στην ακαθάριστη
προστιθέμενη του αξία της τάξεως του 18% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το εργατικό
κόστος παραμένει μειωμένο. Σε ότι αφορά τον τομέα των κατασκευών η άνοδος στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για το 2023 ήταν στο 8.7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος ενώ το εργατικό κόστος παρουσίασε ετήσια μεταβολή της τάξεως του 4.3%. Και οι δυο αυτοί τομείς αποτελούν νευραλγικό κομμάτι της κυπριακής οικονομίας και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απολαβές και τα παρεμφερή ωφελήματα παραμένουν χαμηλά το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα επιδιώξει την πλήρη επαναφορά τους. Το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς όπως είναι το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η εστίαση.

Η ενίσχυση εισοδημάτων των εργαζομένων στη βάση τεκμηριωμένων αιτημάτων, συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, ενισχύει τα κρατικά έσοδα και δημιουργεί θετικές επιδράσεις στη συνολική ανάπτυξη, σημεία τα οποία αναφέρει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εαρινές της προβλέψεις.