ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΕΚ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΕΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΚΔ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕΚ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Επιτόπια κάλυψη συναντήσεων, γενικών συνελεύσεων, και άλλων δραστηριοτήτων που γίνονται εντός και εκτός ΣΕΚ και κατά τις οποίες θα καλύπτει φωτογραφικά και βιντεογραφικά τις δραστηριότητες.
 2. Σύνταξη δελτίων τύπου, και ανάρτηση τους σε όλα τα μέσα επικοινωνίας της ΣΕΚ με στόχο την προώθηση τους.
 3. Δημιουργία γραφικών και προσαρμογών των διαφόρων ποστερ των Σωμάτων του Κινήματος για την προώθηση των μηνυμάτων και των δράσεων της ΣΕΚ.
 4. Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου (εικόνες, βίντεο) για προβολή και προώθηση της ΣΕΚ, μέσω των διαφόρων μέσων επικοινωνίας.
 5. Καθημερινή ενημέρωση, παρακολούθηση, προώθηση και διαχείριση της ιστοσελίδας της ΣΕΚ, των Ομοσπονδιών, των ΕΕΚ και των άλλων Τμημάτων.
 6. Καθημερινή παρακολούθηση, ενημέρωση και διαχείριση όλων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)
 7. Διαχείριση του Mobile Application της ΣΕΚ
 8. Προετοιμασία και διαχείριση στην πορεία του Portal της Εργατικής Φωνής
 9. Δημιουργία και επεξεργασία podcast και την ανάρτηση τους στα διάφορα Μέσα Επικοινωνίας.
 10. Συνεργασία με τους αξιωματούχους της ΣΕΚ και του Τμήματος Επικοινωνίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Κάτοχος/η πτυχίου/διπλώματος σε συναφή κλάδους όπως δημοσιογραφία, μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις
 2. Εμπειρία στην επεξεργασία βίντεο, γραφικών και animation
 3. Εμπειρία στη διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 4. Γνώσεις λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφιών (πχ Photoshop, illustrator, InDesign) και βίντεο
 5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 6. Γνώσεις χρήσης φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας
 7. Άδεια οδήγησης
 8. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (για άνδρες υποψήφιους)

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ:

 1. Πακέτο μεικτών απολαβών €18,200  ετησίως και τοποθέτηση σε κλίμακα μισθοδοσίας με ετήσιες προσαυξήσεις με βάση τη Σύμβαση απασχόλησης της ΣΕΚ
 2. ΑΤΑ
 3. Ταμείο Προνοίας
 4. Ωράριο εργασίας 37 ώρες, Δευτέρα – Παρασκευή (σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί η κάλυψη δραστηριοτήτων της ΣΕΚ και εκτός καθορισμένου ωραρίου).
 5. Άλλα ωφελήματα όπως καθορίζονται στη Συλλογική Σύμβαση του προσωπικού της ΣΕΚ.

Έδρα της απασχόλησης: η έδρα της απασχόλησης θα είναι η Λευκωσία στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο (Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος).

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο της ΣΕΚ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (www.sek.org.cy) και να αποσταλούν  μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), μαζί με σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον κ. Πανίκο Αργυρίδη, Γενικό Οργανωτικό ΣΕΚ, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: georgia.loizia@sek.org.cy

Τελευταία Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2024

Διαδικασία αξιολόγησης: Η ΣΕΚ θα προβεί σε μοριοδότηση αναλόγως προσόντων και θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι 5 ενδιαφερόμενοι που θα συμπληρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22849849, Πανίκος Αργυρίδης, Γενικός Οργανωτικός ΣΕΚ