Καμία ανοχή σε αθέμιτες πρακτικές από όπου και εάν προέρχοντα  • ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Γ.Γ. ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΟ 19ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Καμία ανοχή σε αθέμιτες πρακτικές από όπου και εάν προέρχοντα • ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Γ.Γ. ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΟ 19ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Σαφή μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει αθέμιτες πρακτικές που θα οδηγούν σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, έστειλε ο γενικόςγραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, από το βήμα του 19ου Επαρχιακού Συνεδρίου της ΣΕΚ Πάφου, υποδεικνύοντας παράλληλα πως προτεραιότητα της ΣΕΚ αποτελεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Ι

διαίτερη έμφαση δόθηκε από τον γενικό γραμματέα σε ότι αφορά την επέκταση και εδραίωση των Συλλογικών Συμβάσεων, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της ΣΕΚ ότι καμία δημόσια σύμβαση δεν θα πρέπει να παραχωρείται χωρίς την προϋπόθεση υιοθέτησης και εφαρμογής Συλλογικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών, όπου εμπλοκή έχει και το δημόσιο. Σε ότι αφορά το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) ο γγ της ΣΕΚ, τόνισε πως ο θεσμός της ΑΤΑ αποτελεί βασική συνιστώσα των Συλλογικών Συμβάσεων και των ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, είπε πως θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα ώστεη πράσινη μετάβαση να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή, να μειώνει τη φορολογία στην απασχόληση και να αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση στη ρύπανση, να λαμβάνει
υπόψη τη σύνθεση της οικογένειας, να αποτρέπει την ενεργειακή φτώχεια η οποία επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες και να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.

Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, ο κ. Μάτσας , ανέφερε πως θα πρέπει η μεταρρύθμιση να είναι κοινωνικά δίκαιη με στόχο κανένας συνταξιούχος να μην βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Εξήγησε δε πως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον διάλογο της μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού και ο δεύτερος πυλώνας που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Σε ότι αφορά την αναλογιστική μείωση του 12% στις συντάξεις σε όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, αντί στο 65ο έτος, επανέλαβε τη θέση της ΣΕΚ για σταδιακή μείωση του 12%, με καθορισμό συγκεκριμένου ορίου πλήρους απάλειψης.

Σε σχέση με το φλέγον ζήτημα της Στρατηγικής Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, τόνισε μεταξύάλλων την ανάγκη οριοθέτησης των αναγκών ανά κλάδο, ανά τομέα και ανά ειδικότητα.

Επανέλαβε ότι η ΣΕΚ δεν είναι εναντίον της πλήρωσης θέσεων εργασίας από εργαζομένους Τρίτων χωρών, νοουμένου ότι αυτές οι θέσεις τεκμηριωμένα δεν μπορούν να καλυφθούν είτε από εγχώριο είτε από κοινοτικό εργατικό δυναμικό.