Η Κυβέρνηση παρακάμπτει τον διάλογο στο σοβαρό ζήτημα της αδειοδότησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες • Κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη ΣΕΚ,ΠΕΟ,ΔΕΟΚ

Η Κυβέρνηση παρακάμπτει τον διάλογο στο σοβαρό ζήτημα της αδειοδότησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες • Κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη ΣΕΚ,ΠΕΟ,ΔΕΟΚ

Την έντονη ανησυχία και αντίδραση τους θα εκφράσουν από κοινού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ,ΠΕΟ,ΔΕΟΚ σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 10 π.μ στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης εργαζομένων από Tρίτες χώρες και την παράκαμψη από μέρους της Κυβέρνησης του Κοινωνικού Διαλόγου, που τείνει να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς.

Δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο χωρίς καμιά διαβούλευση η Κυβέρνηση παραχωρεί άδειες απασχόλησης ξένων εργατών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των συντεχνιών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για σοβαρή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Όπως τέθηκε κατεπανάληψη τόσο η ΣΕΚ όσο και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν διαφωνούν με την παραχώρηση αδειών, εκεί που τεκμηριωμένα αποδεικνύεται η ανάγκη στη βάση των πραγματικών ελλείψεων της αγοράς εργασίας και νοουμένου ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια για εργοδότηση διαθέσιμουν τόπιου δυναμικού και προσέλκυσης κοινοτικών εργαζομένων, στοιχείο που όπως διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι έχει στοχευμένα εγκαταλειφθεί.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια, ειδικότερα στους δύο μεγάλους κλάδους της οικονομίας (ξενοδοχεία και οικοδομές), στενεύουν η ΣΕΚ ζητά αμέσως τη σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος , για συζήτηση και κατάληξη στο σοβαρό αυτό ζήτημα προτού οδηγηθούμε σε εργασιακή αναταραχή τους επόμενους λίγους μήνες.