Γενικό Συμβούλιο ΣΕΚ: Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση                                     • 9+1 πολιτικές παρεμβάσεις

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΚ: Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση • 9+1 πολιτικές παρεμβάσεις

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου και το οποίο ενέκρινε κείμενο πολιτικής το οποίο θέτει στο επίκεντρο τις επόμενες δράσεις και στρατηγικές του Κινήματος σε ότι αφορά ανοικτά ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την πορεία των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων στην Κύπρο. Στο κείμενο πολιτικής ξεκαθαρίζεται για ακόμα μια φορά και με τον πιο επίσημο τρόπο πως η ΣΕΚ δεν αποδέχεται καμία διασύνδεση της ΑΤΑ ούτε με την παραγωγικότητα ούτε με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα των συλλογικών συμβάσεων και η φιλοσοφία της στηρίζεται στην αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών.

Ακόμα, στο κείμενο πολιτικής ασκείται έντονη κριτική στο γεγονός της περιθωριοποίησης του
κοινωνικού διαλόγου σε μια σειρά κοινωνικοοικονομικών θεμάτων. Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως η περιθωριοποίηση του κοινωνικού διαλόγου οδηγεί σε αντιφατικές προσεγγίσεις και επιλογές. Μέσα από το κείμενο πολιτικής γίνεται κάλεσμα ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου για πιο ολοκληρωμένες
και δίκαιες μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ειδική αναφορά γίνεται και σε ότι αφορά τη Στρατηγική για την απασχόληση Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες και στα σημεία τα οποία έχουν καθοριστεί και αποφασιστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της ΣΕΚ πως δεν θα δεχθεί καμιά παρέκκλιση από το συμφωνημένο πλαίσιο.

Επιπλέον ζήτημα το οποίο καταγράφεται στο κείμενο πολιτικής είναι και οι ανανεώσεις συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα μέσα από τις οποίες προωθούνται σημαντικές μισθολογικές
βελτιώσεις για τους εργαζομένους. Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες για
επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων στη βάση και της Κοινοτικής Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό για κάλυψη όλων των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες η ΣΕΚ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο
πρόβλημα της ακρίβειας και το υψηλό κόστος στέγασης ενώ για ακόμα μια φορά επαναλαμβάνεται η ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού και φορολογικού συστήματος με πράσινο και ουδέτερο δημοσιονομικό χαρακτήρα χωρίς άλλη καθυστέρηση και μέσα από ένα καλά δομημένο κοινωνικό διάλογο.

Τέλος, σύμφωνα με το κείμενο πολιτικής του Γενικού Συμβουλίου η ΣΕΚ αναμένεται να συνεργαστεί με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, με στόχο την κοινή προσπάθεια για σχεδιασμό
συνολικής στρατηγικής στα πλαίσια αναβάθμισης και ενδυνάμωσης της συνδικαλιστικής της δράσης σε μια προσπάθεια να υποβοηθηθεί το σύνολο των εργαζομένων.