Επείγει η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού • Όχι άλλους πειραματισμούς με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επείγει η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού • Όχι άλλους πειραματισμούς με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τις τελευταίες μέρες επανήλθε στην πρώτη γραμμή της καθημερινής επικαιρότητας το θέμα που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και τις μελλοντικές προοπτικές του.

Πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο απασχολεί σε διαρκή βάση τη ΣΕΚ, αφού το παρόν και το μέλλον του ΤΚΑ αλλά και η ευρωστία του αφορούν το σύνολο του λαού. Το ΤΚΑ είναι συνώνυμο με τις συντάξεις που απολαμβάνουν οι Συνταξιούχοι αλλά και με άλλου είδους ωφελήματα που αφορούν τους εργαζόμενους οι οποίοι σήμερα καταβάλλουν στο ΤΚΑ εισφορά 8.8% επί
της μισθοδοσίας τους.

Το ΤΚΑ ως προς τα επόμενα πολλά χρόνια της ζωής του πρέπει να τύχει ποιοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης στα πλαίσια μιας συνολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που πρέπει να γίνει με δομημένο κοινωνικό διάλογο και μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δεν θα ξεπερνά το τέλος του 2025.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος των όσων συζητούνται αυτή την εποχή, είτε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας είτε οπουδήποτε αλλού, είναι η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ με στόχο την καλύτερη απόδοση του κεφαλαίου του, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι, για χρόνια η απόδοση ήταν μηδενική με ότι αυτό συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον του ιδίου του Ταμείου.

Σήμερα η κυβέρνηση δανείζεται τα λεφτά του ΤΚΑ και το χρέος, (που θεωρείται εσωτερικός δανεισμός), ανήλθε στα πέραν των 9 δισεκ. ευρώ από τα 7 δισεκ. ευρώ που ήταν το 2016. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί προς όφελος του ΤΚΑ τόσο με τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού όσο και με τη διαμόρφωση μιας σωστής επενδυτικής πολιτικής που θα προστατεύει, θα ενισχύει και θα θωρακίζει, (ποιοτικά και ποσοτικά), τα συμφέροντα του Ταμείου και των χιλιάδων μελών του.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν για τη ΣΕΚ θέσεις αρχών με βάση και τις αποφάσεις των Παγκυπρίων Συνεδρίων ΣΕΚ και δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση.