Διακήρυξη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ • 8η Μαρτίου 2024: ημέρα αφετηρίας για νέες διεκδικήσεις

Διακήρυξη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ • 8η Μαρτίου 2024: ημέρα αφετηρίας για νέες διεκδικήσεις

Η 8η Μαρτίου δεν είναι μέρα για  διαγγέλματα και διακηρύξεις κενού περιεχομένου. Αποτελεί  μέρα θύμησης  αλλά και της αναγκαίας υπενθύμισης και στόχευσης , ώστε οι προκλήσεις να αναδειχθούν σε προοπτικές και η πρόοδος μικρή η μεγάλη να είναι συνεχής και αμετάβλητη.

Μια μέρα που δεν σηκώνει διαχωρισμούς. Αφορά γυναίκες και άνδρες με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων, την ενδυνάμωση της φωνής μας για διεκδίκηση των αυτονόητων που  δεν είναι δεδομένα και την οφειλόμενη προσπάθεια να προάγουμε και να ενισχύσουμε πολιτικές μέσα από την τεκμηρίωση, ώστε  στόχοι και  οράματα να μετουσιωθούν σε πράξεις που θα καταστούν ωφέλιμες για τους πολίτες και την κοινωνία.

Η ΣΕΚ  με υπευθυνότητα  και   τεκμηρίωση θα συνεχίσει να στοχεύει στον τερματισμό  της έμφυλης  βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού, στην καταπολέμηση των  στερεοτύπων, στη  γεφύρωση του  μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δυο φύλων, ομοίως  και του συνταξιοδοτικού χάσματος.

Στοχεύει επίσης  στην  ενίσχυση πολιτικών και δράσεων για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας μέσα από  την ενεργότερη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας και  γενικότερα στην ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να  αξιοποιούν τις ευκαιρίες ανέλιξης τους, χωρίς εμπόδια και  διλήμματα.

Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος των  Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, (ETUC) παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις  σε σχέση με τη  στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   για την Ισότητα των δύο  φύλων ,που θέτει ως  ξεκάθαρο στόχο   μέχρι το 2025: Την  οικοδόμηση μιας  συνεκτικής Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, όπου οι πολίτες της  θα έχουν πρόσβαση σε  ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και ισότιμης συμμετοχής  στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα οποία καθορίζουν τις πολιτικές για το παρόν και το μέλλον.

Οι  κρίσεις    δεν μας  αποθαρρύνουν. Αντίθετα μας πεισμώνουν γιατί γεννούν προοπτικές που διανοίγονται, όπως για παράδειγμα στο  Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρες προτάσεις της ΣΕΚ για την προαγωγή της Ισότητας και οι οποίες λήφθηκαν υπόψη από την πολιτεία.

Επιπρόσθετα, τόσο  η ψηφιακή μετάβαση  όσο και η πράσινη ανάπτυξη καθώς και η  μετάβαση στον ενεργειακό μετασχηματισμό , μπορούν να προσφέρουν  ευκαιρίες και δυνατότητες  στις γυναίκες    να επιλέξουν  τεχνικά  επαγγέλματα με μεγαλύτερες απολαβές. Μια τέτοια εξέλιξη  θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά  το χάσμα στις αμοιβές  και θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε νέα  γυναίκα να επιτύχει τους στόχους και τα όνειρα της, θρυμματίζοντας τα στερεότυπα.

Ομοίως η  θέσπιση, η εφαρμογή και η βελτίωση του ύψους του κατώτατου μισθού αποτελούν μία σημαντική και θετική εξέλιξη στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχόλησης στο πλαίσιο της προώθησης της ποιότητας και της αξιοπρέπειας συμβάλλοντας στη   μείωση του χάσματος στις αμοιβές που αποτελεί διαχρονική αξίωση του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ.

Στόχοι και επιδιώξεις αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις και ωριμάζουν μέσα από τον Κοινωνικό Διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται ορθολογιστικές αποφάσεις με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.

 Οι μεσοπρόθεσμοι μας στόχοι θα επικεντρωθούν μεταξύ άλλων: 

 • Στον Εκσυγχρονισμό  των νομοθεσιών και των  μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής τους, ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών για έμφυλες διακρίσεις
 • Στην περαιτέρω    αξιοποίηση του Κώδικα Αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης
 • Στη διεκδίκηση του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας
 • Στην προώθηση της Οδηγίας για  τη διαφάνεια στους μισθούς  δημιουργώντας την αναγκαία κουλτούρα Ισομισθίας στην εργασία
 • Στην άμεση επικύρωση της σύμβασης C190 της Διεθνούς Οργάνωσης         Εργασίας που ποινικοποιεί τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στην εργασία
 • Στην εφαρμογή του θεσμού των  ολοήμερων σχολείων σε όλες τις σχολικές μονάδες καθώς και επέκταση του ωραρίου των κρατικών δομών μέχρι τις έξι (6) το απόγευμα. Μια τέτοια διευθέτηση θα καλύπτει αφενός, τις ανάγκες των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα εργασίας και αφετέρου, θα συμβάλει στη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας σε  διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί  συλλογική ευθύνη και η ΣΕΚ με συνέργειες και συνεργασίες,στοχεύει, αξιοποιεί, διεκδικεί, κινητοποιεί, αξιώνει και   δημιουργεί  προοπτικές με  πράξεις και στοχευμένες ενέργειες που ανοίγουν δρόμους  για πραγματική και ουσιαστική   πρόοδο.

Μαζί πετύχαμε

 1. Την παροχή γονικής άδειας με απολαβές
 2. Την παροχή 2 εβδομάδων πατρότητας με απολαβές
 3. Την αύξηση της άδειας μητρότητας σε 22 εβδομάδες για το πρώτο παιδί
 4. Τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής 77775575,με τη στήριξη ομάδας ψυχολόγων για πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού
 5. Tη δημιουργία κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού ο οποίος αποτελεί παράρτημα των συλλογικών συμβάσεων
 6. Tη νομική κατοχύρωση του Κώδικα ως εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Η ΣΕΚ επέλεξε να αποτελεί μέρος της λύσης και θα συνεχίσει να  διεκδικεί με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, στη βάση της  Ισότητας της Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, όπως  και αξιοπρεπείς μισθούς και όρους απασχόλησης.

80 χρόνια ΣΕΚ. Ογδόντα χρόνια κοντά στις γυναίκες, διεκδικώντας μαζί τους ίσες ευκαιρίες