Απαρέσκεια της ΣΕΚ για εξαγγελία των πέντε μέτρων εκ μέρους της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς τα μέτρα δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου

Απαρέσκεια της ΣΕΚ για εξαγγελία των πέντε μέτρων εκ μέρους της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς τα μέτρα δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου

Η ΣΕΚ εκφράζει την απαρέσκεια της σε ότι αφορά τη σημερινή εξαγγελία των πέντε μέτρων εκ μέρους της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς τα μέτρα δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Σε ότι αφορά το μέτρο σε σχέση με την παράταση της επιδότησης του ρεύματος για τους μήνες Μάϊο – Ιούνιο, η ΣΕΚ τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα έχει ουσιαστικό όφελος στους καταναλωτές αφού τη συγκεκριμένη περίοδο η κατανάλωση είναι περιορισμένη. Θα ήταν πιο χρήσιμο η επιδότηση να ισχύσει και για τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι ανάγκες σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες.
Σε σχέση με την άρση της επιδότησης στα καύσιμα η ΣΕΚ επανατονίζει ότι μόνο μέσα από την έναρξη στοχευμένης συζήτησης σε πολιτικό επίπεδο για την πράσινη φορομεταρρύθμιση θα δώσει οριστικές και όχι αποσπασματικές λύσεις στη βάση παραχώρησης ολοκληρωμένων αντισταθμιστικών μέτρων.
Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με εφάπαξ ποσά, θεωρούμε ότι εάν η Κυβέρνηση δεν προχωρούσε στην κατάργηση του ετήσιου τέλους εταιρειών των €350 με συνολικά έσοδα για το κράτος 45εκ. ετησίως, η κοινωνική στήριξη θα ήταν πιο ενισχυμένη και υποβοηθητική προς τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους τους χαμηλόμισθους και τους μικρομεσαίους.

Τέλος σε ότι αφορά την τοποθέτηση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ, η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι αυτή αποτελεί σημαντικό ωφέλημα που πηγάζει μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν μπορεί να διασυνδέεται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Η ΣΕΚ τονίζει πως οι αποσπασματικές προσεγγίσεις δεν εξυπηρετούν την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και αναμένεται πως θα αξιοποιήσει επιτέλους το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου έτσι ώστε να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που διασυνδέονται με τη συνολική και πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση για να μπορέσουν να επέλθουν και τα απαιτούμενα αντισταθμιστικά μέτρα ομαλής μετάβασης, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και την επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν το σύνολο των εργαζομένων.

28 Μαρτίου 2024