Άναμμα λαμπάδας από τους Κοινωνικούς Εταίρους στη μνήμη των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

Άναμμα λαμπάδας από τους Κοινωνικούς Εταίρους στη μνήμη των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

H ΣΕΚ ως ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας ITUC, συμμετέχει στην Παγκόσμια Εκστρατεία για ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων στη λήψη μέτρων για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και την εξάλειψη των επαγγελματικών ασθενειών.

Η φετινή εκστρατεία της ITUC αναδεικνύει την επίδραση της κλιματικής κρίσης στην υγεία των εργαζομένων.

Η ΣΕΚ στη μνήμη των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες διοργανώσε στο οίκημα της στον Στρόβολο, το πρωί της Παρασκευής 26 Απριλίου 2024 ,την καθιερωμένη εκδήλωση, «Άναμμα Λαμπάδας» στην παρουσία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου ο οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.