1.1.2024 : 1000 ευρώ ο νέος Κατώτατος Μισθός • Ικανοποίηση ΣΕΚ υπό τις περιστάσεις            • Εκκρεμεί η ωριαία απόδοση

1.1.2024 : 1000 ευρώ ο νέος Κατώτατος Μισθός • Ικανοποίηση ΣΕΚ υπό τις περιστάσεις • Εκκρεμεί η ωριαία απόδοση

Με την επιμονή και την τεκμηρίωση της ΣΕΚ και του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό (ΕΚΜ) στα €1000 από τα €940 που είναι σήμερα, μετά από συνεχή εξάμηνη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ενώ ο μισθός
πρόσληψης αυξάνεται από τα €885 που είναι σήμερα στα €900.

Η αύξηση αυτή κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητική και θα εφαρμοσθεί από 1η Ιανουαρίου 2024 για περίοδο 2 ετών.

Από την απόφαση που λαμβάνει τη μορφή διατάγματος, εξακολουθεί να απουσιάζει η ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης του ΕΚΜ, γεγονός που αφήνει ανοικτό το παράθυρο που υπάρχει για συνέχιση της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας, ενώ δημιουργεί και εξακολουθεί να διαιωνίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και σε όσους λειτουργούν κατά το δοκούν.

Το θέμα της ανάγκης για τον καθορισμό της ωριαίας απόδοσης του ΕΚΜ εξήγησε στην προχθεσινή απογευματινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ) ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Εργασίας να προχωρήσει στο λογικό και το αυτονόητο προστατεύοντας την ανθρώπινη εργασία από την κάθε είδους εκμετάλλευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους φρουρούς ασφαλείας και στους καθαριστές / καθαρίστριες όπου εργοδοτονται με διαφορετικό ωράριο (41 ώρες και 44 αντίστοιχα) και αμείβονται με
τον ίδιο μισθό.

Ωρίμασε ο χρόνος, πρόσθεσε, για προστασία της αξιοπρέπειας των πλέον αδύνατων και χαμηλόμισθων εργαζομένων και αυτό πρέπει να γίνει τώρα ταυτόχρονα με την αύξηση
του Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Η αύξηση μόνο του μισθού δεν είναι αρκετή, ενόσω υπάρχει ανοικτό το θέμα της οποιασδήποτε εκμετάλλευσης.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου τόνισε ότι αποτελεί αναγκαιότητα και η ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης, αφήνοντας ανοικτό το περιθώριο για συνέχιση και ολοκλήρωση του Κοινωνικού Διαλόγου.