Η ΔΟΜΗ ΜΑΣ

Η δομή της ΣΕΚ καθορίζεται μέσα από το Καταστατικό της το οποίο διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας του Κινήματος.

Παγκύπριο Συνέδριο

Το Ανώτατο Σώμα της ΣΕΚ, είναι το Παγκύπριο της Συνέδριο το οποίο συνέρχεται κάθε 4 χρόνια και το οποίο εκλέγει την Γενική Γραμματεία και καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις και θέσεις της ΣΕΚ για τα διάφορα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, είναι το δεύτερο ανώτατο Σώμα της ΣΕΚ το οποίο συγκαλείτε 3 φορές το χρόνο και το οποίο αξιολογεί τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα.  Παράλληλα το Γενικό Συμβούλιο καθορίζει τις θέσεις πολιτικής της ΣΕΚ για τα διάφορα ζητήματα και επιλαμβάνεται των θεμάτων όπως καθορίζεται το Καταστατικό της ΣΕΚ.

Επιπρόσθετα Σώματα λήψης αποφάσεων στη ΣΕΚ με βάση το Καταστατικό του Κινήματος

 • Γενική Γραμματεία
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επαγγελματικό Γραφείο
 • Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο
 • Οικονομικό Συμβούλιο

Κλαδικές Ομοσπονδίες

Η ΣΕΚ ως Συνομοσπονδία, έχει στις τάξεις της 7 κλαδικές Ομοσπονδίες, οι οποίες καλύπτουν όλους τους κλάδους της αγοράς εργασίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων και έχουν την αρμοδιότητα της χάραξης πολιτικής, της συνομολόγησης Συλλογικών Συμβάσεων και της προώθησης των εργασιακών θεμάτων των εργαζομένων.

Οι Ομοσπονδίες αυτές είναι:

 • Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Κέντρων Αναψυχής (ΟΥΞΕΚΑ)
 • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΟΙΥΚ)
 • Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ)
 • Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΟΙΜΣΕΚ)
 • Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (ΟΒΙΕΚ)
 • Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικών και Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ)
 • Ομοσπονδία Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κινήματος, η ΣΕΚ προχώρησε στη σύσταση 5 επαρχιακών Εργατικών Κέντρων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση και το συντονισμό των Σωματείων, τα οποία εκπροσωπούν άμεσα και καθημερινά τους εργαζόμενους μέλη της ΣΕΚ, όπως επίσης και για τη διοργάνωση επαρχιακών εκδηλώσεων:

 • Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
 • Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού
 • Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Αμμοχώστου
 • Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας
 • Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Πάφου

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα Σωματεία της ΣΕΚ, βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες και αντιπροσωπεύουν τις 7 κλαδικές Ομοσπονδίες σε τοπικό επίπεδο.  Έχουν την αρμοδιότητα της καθημερινής επαφής με τα μέλη της ΣΕΚ σε κάθε επαρχία και την υλοποίηση της αποστολής της ΣΕΚ σε επίπεδο εργασίας και εξυπηρέτησης των μελών.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ στην προσπάθεια της να προωθήσει πολιτικές για την επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν την αγορά εργασίας αλλά και ευρύτερα την κοινωνία έχει συστήσει διάφορα υποστηρικτικά τμήματα τα οποία λειτουργούν στη βάση εσωτερικών κανονισμών.

 • Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
 • Τμήμα Εργαζόμενων Γυναικών
 • Τμήμα Συνταξιούχων
 • Τμήμα Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών
 • Συνδικαλιστική Σχολή/ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ινστιτούτο Κοινωνικοοικονομικών και Εργατικών Μελετών (ΙΚΕΜ)
 • Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 • Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
 • Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
 • Σωματείο Καταναλωτών
 • Παγκύπριο Αθλητικό Σωματείο Εργαζομένων Κύπρου