ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Ο/Η κάθε εργαζόμενος/η στην Κύπρο, έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να γίνει μέλος στη Συνδικαλιστική Οργάνωση της αρεσκείας του και την οποία μπορεί να εμπιστευθεί, αλλά και να μπορεί να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στα ζητήματα που άπτονται της απασχόλησης του και της προστασίας των δικαιωμάτων του/της.

Κάθε χρόνο χιλιάδες εργαζόμενοι εμπιστεύονται τη ΣΕΚ και την επιλέγουν ως τη Συνδικαλιστική Οργάνωση που μπορεί να τους εκπροσωπήσει στα εργασιακά τους ζητήματα, κατατάσσοντας τη ΣΕΚ, ως πρώτη Συνδικαλιστική Οργάνωση στην Κύπρο.

Γιατί να επιλέξω τη ΣΕΚ?
Γιατί στη ΣΕΚ λειτουργούμε:

 • Καθοδηγητικά
 • Συντονιστικά
 • Ανεξάρτητα
 • Υποβοηθητικά
 • Δημοκρατικά
 • Διαθέτουμε τεχνογνωσία στα εργασιακά θέματα πέραν των 80 ετών
 • Προσφέρουμε πληροφόρηση για εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Είναι η μεγαλύτερη και η πιο δυνατή οικογένεια εργαζομένων στην Κύπρο
 • Η φωνή σου αποκτά δύναμη σε Σώματα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Διαχρονικός μας ρόλος και τα επιτεύγματα μας:

Για 80 χρόνια τώρα, η ΣΕΚ από την ίδρυση της το 1944, αγωνίζεται για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των μελών της, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρωτοστάτησε και διεκδίκησε τη δημιουργία αρκετών ωφελημάτων για τους εργαζόμενους, με συνεχή δραστηριοποίηση για διατήρηση των δικαιωμάτων, ως μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που απόκτησαν οι εργαζόμενοι, με τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και τις θυσίες των εργαζομένων, καταγράφονται:

 • Η δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)
 • Η δημιουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ)
 • Η βελτίωση των μισθών και η νομοθετική προστασία τους
 • Η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης, ασφάλειας και υγείας
 • Η δημιουργία και θεσμοθέτηση των Ταμείων Προνοίας
 • Το δικαίωμα σε ετήσια άδεια ανάπαυσης με νομοθετική ρύθμιση
 • Η προστασία της μητρότητας και η νομοθετημένη άδεια μητρότητας
 • Η γονική άδεια
 • Το δικαίωμα στη Συλλογική Διαπραγμάτευση
 • Η δημιουργία των ιδιωτικών Ταμείων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Η δημιουργία των Ταμείων Ευημερίας/Αρωγής, προσφέροντας ποιοτικές και επιχορηγημένες διακοπές προς τα μέλη τους
 • Η εφαρμογή ανθρώπινων ωραρίων εργασίας
 • Η θεσμοθέτηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για την αυτόματη προσαρμογή των μισθών εκεί και όπου καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις
 • Η κατοχύρωση των επίσημων εορτών και αργιών
 • Τα διάφορα επιδόματα ως αντιστάθμισμα επιπρόσθετης εργασίας πέραν από τα καθορισμένα πλαίσια
 • Η θεσμοθέτηση του 13ου μισθού κατά τις εορτές των Χριστουγέννων
 • Το δικαίωμα στη συλλογική διαβούλευση και διαπραγμάτευση

Γίνε και εσύ μέλος στη μεγάλη οικογένεια της ΣΕΚ…

Θα έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις και να πετύχεις τα πιο πάνω δικαιώματα και για σένα…

Συμπληρώστε την αίτηση σας δήλωση μέλους και επικοινωνήστε με το επαρχιακό εργατικό κέντρο στην Επαρχία που εργάζεστε.